SEGURETAT COVID-19

Tenir cura de nosaltres és tenir cura de tu

FRIUSA com a indústria alimentària, va ser un servei essencial durant l’estat d’alarma decretat per la pandèmia de COVID-19. Tot i la incertesa del moment, el nostre Departament de Prevenció de riscos laborals, en col·laboració amb les autoritats sanitàries, va aplicar els protocols més estrictes d’higiene i desinfecció en zones comunes i de producció, així com mesures de protecció personals, com ara ús de mascaretes, distància de seguretat, equips de protecció, higiene de mans i formació.   Aquests protocols i mesures de contenció s’han anat actualitzant i modificant a mesura que ha evolucionat la crisi sanitària, amb l’objectiu que FRIUSA sigui un lloc segur per als treballadors i poder continuar abastint els nostres clients.